Tjänster

Våra olika tjänster

Byggnadsvård

Primärt arbetar vi med renovering och restaurering av Timmerhus och Stolpverkskonstruktioner samt kompletterande arbeten såsom bjälklag, golv, tak, stengrund och dränering. Vi erbjuder även flytt av timmerstomme och konsulttjänster i form av skadeanalys, åtgärdsförslag med prioritering och om så önskas med dokumentation.


Det är viktigt att inringa och bevara det som fungerat i alla tider och att inte återskapa eventuella dåliga lösningar. Genom hela förloppet är dialogen med dig som kund central, så att vi blir bekanta med de tankar och idèer som du har.


Våra kunder är privata såväl som föreningar och instutitioner och det finns även referenser från jobb med antikvarisk medverkan


Medlem i Byggnadsvårdsföretagen i Sverige

               Byggnadsvård Värmland

Träd- och buskvård

Teknisk fällning: Vi utför både enkel och avancerad trädfällning, kronrensning/-reducering och trädvård. En markfällning är oftast det enklaste och billigaste alternativet, men om trädet står nära byggnader, ledningar eller annat som gör markfällning omöjlig krävs det att man gör en sektionsfällning. Det vanligaste sättet är att klättra upp i trädet och ta ner det bit för bit, utan fara för närmiljön. Varje träd och situation är unik, därför går det inte att ge ett generellt pris utan att först ha gjort en besiktning på plats. Du binder dig inte till något genom at be oss komma och göra en kostnadsbedömning. Vi tar hand om hela kedjan från fällning/beskärning till borttransport av ris och stamdelar om så önskas.


Beskärning av fruktträd & bärbuskar: Beskärning av träd görs oftast för att öka ljusinsläppet, för frukternas skull, för att ändra trädets form, för estetikens och tyngdfördelningens skull och för framkomligheten, dvs. för fruktplockarens skull.  Felaktig beskärning kan leda till att trädet måste fällas i förtid. Bärbuskar behöver föryngringbeskäras för god fruktsättning.
Fårklippning

Vi åtar oss att Klippa besättningar för dig som vill ha en lugn och trygg hantering av djuren och ull av god kvalitet. Du kan önska att få dem klippt sittande eller i klippstol.


Vi erbjuder även Klövvård och kan dessutom hjälpa till med andra praktiska saker i samband med klippningen samt fungera som ett bollplank för goda råd och idéer gällande fårhållning i synnerhet och småskalig djurhållning generellt.
Grön Arena

En Grön arenagård är en gård som tar emot människor för att aktivt få dem att må bättre eller få dem att känna sig ha en uppgift i  vardagen. Kunna ta sig upp ur sängen och erfara att det betyder något, den man är eller det man gör utan att ha ett ok av förväntan och krav hängandes över sig. Begreppet är uppdelat i tre huvudsyften: Omsorg, Skola och Hälsa.Vårat kunskapsfält  ligger inom de två senare områden.

 

Skola genom att använda gården som pedagogisk resurs. T.ex. göra abstrakta uppgifter konkreta, eller rent av folkbildning med förundran som ingång till djupare kunskap.


Hälsa via arbetsträning och/eller rekreation. Det finns otaliga studier som visar på att när man är stressad eller sjuk av andra orsaker kan rehabiliteringen gå snabbare i samvaro med natur och/eller djur. Beroende på var man är i sin rehabilitering så behöver man olika nivåer av icke kravfylld samvaro i naturen, trädgården eller bland djuren. Vi har tillgång till och kan erbjuda alla typer av möten för återhämtning i en trygg miljö. Du kan hämta energi och kraft ifrån upplevelsen av att ingå i ett större sammanhang, samtidigt som det finns tid för existentiella reflektioner.


Välkommen. Vi kan göra gemensamt upplägg för en grupp eller ett personliga upplägg i nära dialog med dig för att du, eller ditt barn ska få ett meningsfullt sammanhang och utvecklas i din/sin egen takt.


Certifierad Grön arena gård i Värmland 

Kurser

Byggnadsvård för timmerhus och stolpverkskonstruktioner.


Fruktträdsbeskärning


Friluftsliv av olika slag. Kan vara av säkerhetskaraktär, grundkunskaper, eller varför inte stubbfilosofi.

Även kortare Friluftsaktiviteter i form av exempelvis utelekar eller göra upp eld på olika sätt, eller olika typer av utematlagning.


Fårklippning för dig som vill klippa dina egna får. Fåret sitter eller står, vi hittar en lämplig metod för dig.


Grunderna för  Luffarslöjd respektive Tovning 


Beroende på vad du som kund har för önskemål så gör vi en skräddarsydd lösning för dig. Har du själv funderingar och idéer till någon kurs, föredrag eller liknande så är du välkommen att höra av dig.


Uthyrning av djur

Galtarna vi har hyrs ut för betäckning av gyltor och suggor av linderödsras. De är i genbanken och priset följer riktpriserna som finns hos föreningen "Landtsvinet". Transport ordnar vi gärna om du är i närområdet.


Fjäderfän i liten flock, antingen av gotlandshöns eller svensk gul anka, uthyres till dig som kanske inte vill ha djur året om. Ni håller med allt som behövs för fåglarnas välmående, vilket vi för ett samtal om.


Kaninungar uthyres under sommaren till skötsamma hem ;). De är väldigt miljövänliga gräsklippare i trädgården. Gräsmattan ska dock inte vara gödslad med icke ekologiskt gödsel.Copyright © 2017 Fjällsäter kulturgård